www.grupaszybkiegoreagowania.strefa.pl

Ratowanie strażaków przez strażaków


"Ten jest większy między ludźmi kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych"


U zbiegu ulic Niepodległości i Śliwy w Olsztynie, obok siedziby Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej stoi pomnik poświęcony pamięci strażaków poległych podczas pełnienia służby. Jego uroczystego odsłonięcia dokonano w dniu 11 września 2006 roku, w piątą rocznicę ataku terrorystycznego na wieże World Trade Center, kiedy to jednocześnie pod gruzami walących się budynków zginęło 343 strażaków, wielu policjantów, ratowników medycznych oraz innych osób, zarówno niosących pomoc, jak i jej poszukujących.

Na uroczystość odsłonięcia przybyło wiele osób, nie tylko z grona pożarniczego. Wydarzenie uświetnili swą obecnością m.in. przedstawiciel ambasady amerykańskiej w Polsce, parlamentarzyści z Warmii i Mazur, wojewoda i marszałek województwa, prezydent miasta Olsztyn, starosta powiatu olsztyńskiego, byli oraz obecny komendant wojewódzki PSP, komendant miejski PSP w Olsztynie, strażacy PSP i OSP ze sztandarami swoich jednostek, przedstawiciele wojska, policji, pogotowia, straży miejskiej, dyrekcji lasów państwowych, harcerstwa, duchowieństwa i goście najważniejsi - rodziny i bliscy strażaków, którzy oddali swe życie niosąc pomoc innym. Obecna byłą również kompania honorowa PSP oraz strażacka orkiestra dęta.

Gdy nastał zmierzch, uroczystość rozpoczęła się wciągnięciem flagi na maszt, odegraniem Hymnu Państwowego oraz złożeniem meldunku przed prowadzącego uroczystość, a więc z zachowaniem pełnego ceremoniału pożarniczego. Następnie, przy dźwięku syren samochodów pożarniczych dokonano odsłonięcia głównej części pomnika, która wyłoniła się z dymu, co spotęgowało podniosłą atmosferę tej chwili. Oczom zebranych ukazał się cokół, na którym ustawiona została drabina. Po niej wspina się strażak, który jest już u samego szczytu, natomiast szczeble pod nim są połamane i powykręcane - nie ma już dla niego powrotu. Całość symbolizuje poświęcenie ratowników, którzy stawiają na szali swe życie, niosąc pomoc bliźnim. Na cokole wyryto napisy, które można zobaczyć na zdjęciach. Napis biegnący dookoła mówi: "Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych". Ponadto wyryte są nazwy miejsc, gdzie w akcji ratowniczej zginęło jednocześnie wielu strażaków. Obok pomnika znajdują się trzy granitowe tablice, na których spisano imiona i nazwiska strażaków województwa warmińsko-mazurskiego, którzy zginęli w akcji od czasów II Wojny Światowej.

Odsłonięcia pierwszej części pomnika (cokołu oraz figury strażaka wchodzącego po drabinie) dokonali Arcybiskup Metropolita Warmiński Senior, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydent Miasta Olsztyn. Pozostałe trzy elementy, tj. granitowe płyty z nazwiskami poległych strażaków z Warmii i Mazur, zostały odsłonięte przez obecnych na uroczystości członków rodzin poległych - ich rodzeństwo. Chwila ta byłą niezwykle wzruszająca dla wszystkich obecnych, szczególnie dla rodzin, gdyż w tym momencie wróciły wspomnienia tragicznych chwil.

Po chwili zaproszeni goście, w krótkich przemówieniach, wyrazili uznanie, hołd i podziękowania poległym, oraz służącym w naszym regionie, zebranym strażakom. Aktor olsztyńskiego teatru im. Stefana Jaracza wyrecytował wiersz nieznanego autora, noszący tytuł "Modlitwa strażaka". Wielu z nas zapewne zna jego treść, jednak warto po raz kolejny przypomnieć ją wszystkim:


Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.

Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.

Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność bym
Ugasił pożar w mig.

Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.

A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.


Następnie Komendant Miejski PSP w Olsztynie zapowiedział kolejne uroczyste apele poświęcone pamięci poległych strażaków (niniejszy był piątym, corocznym spotkaniem), od tej pory jednak mające odbywać się właśnie pod niniejszym pomnikiem (wcześniej odbywały się na placu komend miejskiej i wojewódzkiej PSP w Olsztynie). Kolejnym punktem uroczystości był Apel Poległych, przypominający wszystkich tych, którzy pełniąc służbę odeszli tragicznie z szeregów pożarniczych. Wspomniano strażaków z Warmii i Mazur, ale również z Kuźni Raciborskiej, Czechowic-Dziedzic, Portugalii i Stanów Zjednoczonych. Wspomniano ratowników medycznych, policjantów i wielu innych niosących pomoc za wszelką, najwyższą nawet cenę.

Serdeczne podziękowania złożono również wszystkim tym, którzy przyczynili się do ufundowania pomnika: zarówno firmom i instytucjom, jak i strażakom PSP i OSP z regionu, wśród których przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na ten cel. Niestety, podczas uroczystości przekazano kolejną smutną wiadomość. Autorka i wykonawca projektu nie doczekała jego odsłonięcia - zmarła pewien czas wcześniej na raka. Jej również oddano hołd i podziękowania za ten jak ważny dla środowiska pożarniczego dar - dar pamięci i wdzięczności wobec poświęcenia ratowników.

Uroczystość miała znaczny wydźwięk społeczny, zgromadziła szerokie grono mieszkańców miasta i regionu, została pokazana w lokalnej telewizji i opisana w prasie. Dziś, gdy strażacy udają się na służbę, codziennie widzą pomnik i pamiętają o wszystkich tych, których pamięć on zachowuje. Z pewnością napawa pozytywnym uczuciem również fakt, że przechodzący na co dzień obok pomnika ludzie czasem przystają, aby przeczytać napisy wyryte na nim i poświęcić chwilę refleksji nad losem ratowników.

Chwała Bohaterom - Cześć Ich pamięci!
kpt. mgr inż. Szymon Kokot-Góra

    Copyright © 2004-2007 by Witold Nocoń powrót do góry