www.grupaszybkiegoreagowania.strefa.pl

Ratowanie strażaków przez strażaków


Materiały poświęcone tematyce grup szybkiego reagowania oraz bezpieczeństwu działań gaśniczych


Dwa artykuły z IV-tej Konferencji "Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym"  
Artykuły pt. "Ratowanie poszkodowanych strażaków - czas na szkolenie!" i "Szybka ewakuacja poszkodowanego strażaka przez okno w piwnicy" zostały napisane w związku z IV Konferencją "Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym". Po raz trzeci już wzięliśmy udział w tej konferencji (wcześniej w latach 2007 i 2009) promując zagadnienia opisywane na niniejszej stronie internetowej.

"Ratowanie poszkodowanych strażaków - czas na szkolenie!"
Pobierz w pliku pdf (388 kB)


"Szybka ewakuacja poszkodowanego strażaka przez okno w piwnicy"
Pobierz w pliku pdf (1,56 MB)

Uwarunkowania prawne dotyczące zabezpieczenia i ratowania strażaków
st. kpt. mgr inż. Szymon Kokot-Góra
Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie


  
Aby działania ukierunkowane na udzielenie pomocy poszkodowanemu strażakowi były właściwe, muszą być przede wszystkim zgodne z przepisami obowiązującego prawa, w tym szczegółowymi, branżowymi przepisami bhp. Poniżej omówiono wybrane regulacje zdające się mieć największe znaczenie dla wspomnianych zagadnień, z ogólnym uwzględnieniem podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy dla odpowiedniego wprowadzenia.

Pobierz w pliku pdf (255 kB)

Materiały ze szkolenia pt. "Ratowanie strażaków przez strażaków"


  
 • Prezentacja
 • 78 minut filmów!
 • Galeria zdjęć


 • Zobacz...

  Nowość!

  Konspekt i zdjęcia ze szkolenia przeprowadzonego w Szczecinie

  Praca magisterska pt. "Analiza potrzeb wprowadzenia grup szybkiego reagowania w działalności taktycznej jednostek państwowej straży pożarnej"
  mł. kpt. inż. Szymon Kokot

     148 stron nt. grup szybkiego reagowania w straży pożarnej!

  Pobierz dokument w pliku pdf (4,82 MB)


  Grupy Szybkiego Reagowania - oraz - Jak uniknąć konieczności ich stosowania?
  Raport Administracji Pożarnictwa Stanów Zjednoczonych (USFA)

  Tłumaczenie: kpt. mgr inż. Szymon Kokot-Góra

       Wersja oryginalna:
  Pobierz dokument w pliku pdf (1,12 MB)

  Tłumaczenie:
  Pobierz dokument w pliku pdf (912 kB)

  Niniejszy dokument jest tłumaczeniem raportu United States Fire Administration pt. „Rapid Intervention Teams – and how to avoid needing them". Przekład jest możliwie zbliżony do oryginału, więc miejscami pojawiają się komentarze sugerujące czytelnikowi co wynika z kontekstu w wersji angielskiej, gdy wersja polska nie precyzuje wystarczająco danego zagadnienia. Należy mieć również na uwadze fakt, że raport opisuje realia pracy strażaków w Stanach Zjednoczonych. Nie jest możliwe zatem przełożenie go w pełni na polską rzeczywistość. Różnią się m.in. przyjmowane rozwiązania, przepisy obowiązującego prawa czy też sposób organizacji ochrony przeciwpożarowej. Generalnie jednak, poza nielicznymi fragmentami, może stanowić dobry opis, wręcz poradnik pozwalający wytłumaczyć, co rozumiane jest pod pojęciem Grupy Szybkiego Reagowania oraz przeanalizować kompleksowo spektrum zagadnień związanych z tą dziedziną ratownictwa w działalności straży pożarnych.

  PROCEDURA - RATUNEK (MAYDAY) wzywania pomocy przez strażaka - ratownika znajdującego się w bezpośrednim zagrożeniu - projekt
  Witold Nocoń
  Piotr Grzyb


    
  Celem procedury jest:

  1) zapewnienie standardowego, zrozumiałego przez wszystkich i łatwo rozpoznawalnego sposobu wzywania pomocy przez strażaków-ratowników, którzy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych znaleźli się w bezpośrednim zagrożeniu życia;

  2) określenie sytuacji w których, szczególnie podczas pożarów wewnętrznych, strażak-ratownik zobowiązany jest do niezwłocznego wezwania pomocy;

  3) określenie podstawowych czynności jakie powinien wykonać dowódca akcji w przypadku wezwania pomocy przez strażaka-ratownika podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.


  Pobierz procedurę w pliku pdf (349 KB)

  Nowość!

  Przeczytaj artykuł omawiający procedurę wzywania pomocy, jaki ukazał się w magazynie „998 Czasopismo straży pożarnych”. Nr. 1, maj 2010, str. 17-20.

  Pobierz artykuł w pliku pdf (732 KB)


  Jak strażak powinien wzywać pomocy? - MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
  Witold Nocoń

  Zobacz także: Komentarz do tego artykułu autorstwa Grzegorza Bugaja na stronie RATOWNICZY.PL

    
  Artykuł ukazał się w Przeglądzie Pożarniczym (07/2006)  Straż pożarna powołana została do gaszenia pożarów, ratowania ludzi i mienia. Gdy tylko dochodzi do pożaru czy wypadku ruszamy na pomoc poszkodowanym. Całe szkolenie strażaka opiera się na założeniu, że to strażak niesie pomoc innym - nawet z narażeniem życia. Doświadczenie pokazuje, że również strażak-ratownik może znaleźć się w niebezpieczeństwie. Niestety umiejętność wezwania pomocy przez strażaka, który podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych sam znalazł się w sytuacji zagrożenia życia, jest najczęściej pomijana w programach szkolenia strażaków zarówno PSP jak i OSP. Brak również wytycznych i przepisów sugerujących bądź nakazujących strażakowi wezwanie pomocy w określonych sytuacjach.

  Wezwanie pomocy pozornie jest czymś oczywistym. Wydaje się, że w sytuacji zagrożenia życia strażak na pewno znajdzie sposób na powiadomienie dowódcy i na pewno wezwie pomoc wtedy, gdy naprawdę będzie jej potrzebował. Niestety w praktyce okazuje się to o wiele bardziej skomplikowane, zaś opóźnienie wezwania pomocy zaledwie o kilka chwil, może okazać się katastrofalne w skutkach
  [czytaj całość...]

  Zobacz także:
 • Klipy video demonstrujące wpływ zamocowania sygnalizatora bezruchu na jego skuteczność [więcej...]

 • Ćwiczenie wzywania pomocy przez strażaka pracującego w strefie niebezpiecznej
  Witold Nocoń

    
  Artykuł opublikowany w magazynie "W Akcji" (2/2007-luty/marzec, str. 39).
  W Akcji
  W artykule pt. "MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY. Jak strażak powinien wzywać pomocy" (PP 07/2006) przedstawiony został problem wzywania pomocy przez strażaka znajdującego się w sytuacji zagrożenia życia podczas działań w strefie niebezpiecznej. W praktyce, sytuacje w których strażak zostanie zmuszony do skorzystania z tej procedury będą bardzo rzadkie.Dlatego szalenie ważnym jest, by umiejętność wzywania pomocy i nawyk analizowania sytuacji pod kątem potrzeby wezwania pomocy, były wpajane strażakom już od początku kariery zawodowej i często odświeżane na ćwiczeniach. Umiejętność która nie jest praktykowana zanika, a na to nie można sobie pozwolić w omawianym przypadku. Celem tego artykułu jest zaproponowanie ćwiczeń wyrabiających w strażaku nawyk i umiejętność wzywania pomocy. Ćwiczenia te zostały opracowane z myślą, by dało się je przeprowadzić w każdej jednostce, bez specjalnego wysiłku organizacyjnego
  [czytaj całość...]

  Zobacz także:
 • Klip video demonstrujący ćwiczenia wzywania pomocy [więcej...]


 • Oraz:
 • Prowadzenie łączności radiowej przez maskę aparatu powietrznego - w spoczynku (26 sek) [więcej...]

 • Prowadzenie łączności radiowej przez maskę aparatu powietrznego - w zmęczeniu (41 sek) [więcej...]

 • Wpływ hałasu na korespondencję radiową prowadzoną przez maskę aparatu oddechowego (58 sek) [więcje...]


 • Grupy Szybkiego Reagowania w Straży Pożarnej - doświadczenia amerykańskie
  mł. kpt. mgr inż. Szymon Kokot
  Witold Nocoń


    
  Artykuł ukazał się w nieco zmienionej formie w Przeglądzie Pożarniczym (09/2005)  Grupa Szybkiego Reagowania (GSR, z ang. Rapid Intervention Team - RIT) jest to zespół ludzi, których zadaniem jest zapewnienie na miejscu akcji natychmiastowej pomocy ratownikom znajdującym się wewnątrz strefy niebezpiecznej, gdy zaistnieje taka potrzeba. Grupa pozostaje w gotowości bojowej, dokonuje własnego rozpoznania i przeprowadza czynności ułatwiające natychmiastowe podjęcie akcji ratowniczej jak i usprawniające działania pozostałych zastępów. Grupa taka musi być odpowiednio wyszkolona oraz wyposażona. Nie należy mylić jej z odwodem operacyjnym, który zbiera się w określonym czasie w punkcie koncentracji i wtedy udaje się w konkretne miejsce.
  [czytaj całość...]

  Grupy Szybkiego Reagowania - teraz polska
  kpt. mgr inż. Szymon Kokot
  asp. szt. Dariusz Buk
  Witold Nocoń


    
  Artykuł ukazał się w Przeglądzie Pożarniczym (05/2006)  W USA na miejscu akcji strażacy tworzą grupę szybkiego reagowania, by w razie potrzeby natychmiast zapewnić pomoc ratownikom działającym w strefie niebezpiecznej. Przy wszystkich różnicach dzielących straż amerykańską od PSP, może czas pomyśleć o wprowadzeniu – przynajmniej częściowo – takich grup i u nas?

  [Pełna wersja artykułu dostępna jest na stronie Przeglądu Pożarniczego]

  Zapraszamy do dyskusji na temat propozycji zawartych w artykule na forum Ratowniczego Banku Wiedzy www.strazak.pl/forum.

  Ćwiczenia Grup Szybkiego Reagowania w Santa Rosa, Kalifornia w Stanach Zjednoczonych.
  ogn. pchor. Jakub Okólski

    
  We wrześniu 2005 roku przebywałem na praktyce w Stanach Zjednoczonych w mieście Stanta Rosa, Kalifornia. Był to okres obfitujący w ogrom doświadczeń zarówno na szczeblu prywatnym, jako, że poznałem tam wielu wspaniałych i serdecznych ludzi (w większości strażaków i ich rodziny) ale i zawodowym, gdyż był to miesiąc spędzony głównie w jednostkach ratowniczo-gaśniczych m.in. w Santa Rosa, San Francisco, Oakland, Cloverdale, Goldrich (uczestniczyłem w około 90 akcjach z czego 70 były to zdarzenia medyczne). W niniejszym artykule chciałbym się skupić na trzydniowym szkoleniu w którym uczestniczyłem. Tematem tego treningu były techniki stosowane przez grupy szybkiego reagowania (ang. RIT - Rapid Intervention Team).
  [czytaj całość...]

  Zobacz także:
 • Galeria zdjęć z ćwiczeń [więcej...]
 • Klipy video z ćwiczeń [więcej...]

 • Prezentacja: Grupy Szybkiego Reagowania w Straży Pożarnej
  Witold Nocoń

    
  8 lutego 2005 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Zabrzu, odbył się wykład pt. "Grupy Szybkiego Reagowania w Straży Pożarnej" poprowadzony przez Witolda Noconia. Wykładu, którego celem było zaprezentowanie idei grup szybkiego reagowania, wysłuchała obsada zmiany wraz z dowództwem JRG.

  Prezentacja zawiera 137 slajdów!

  Pobierz prezentację:
 • W pliku pps (PowerPoint*) (zalecane):  RIT_prezentacja.pps (6,61MB)
 • W pliku pdf (prezentacja statyczna):  RIT_prezentacja.pdf (3,36MB)


 • lub zobacz prezentację w oknie przeglądarki...


  Spis treści:
 • Wstęp – co to są grupy szybkiego reagowania i o czym będzie ten wykład?
 • Zasada „2 w środku/2 na zewnątrz” – czyli od czego się zaczęło?
 • Grupy Szybkiego Reagowania:
 •      Taktyka, metody i techniki
 •      Strategia
 •      Dwa ważne szczegóły: ewidencja, wzywanie pomocy
 •      Szkolenie
 • Co więcej można zrobić?
 • Grupy szybkiego reagowania w PSP?
 • Podsumowanie

 • Omówione zostały też cztery przykłady pożarów, podczas których zgineli strażacy.

  Pomoc poszkodowanemu strażakowi w strefie zadymionej
  Witold Nocoń

    
  Artykuł opublikowany w magazynie "W Akcji" (1/2005, str. 6).
  W Akcji

  Jedną z najgorszych sytuacji jaką możemy sobie wyobrazić podczas gaszenia pożarów wewnętrznych jest konieczność ratowania naszych kolegów - strażaków. Sytuacja taka może wyglądać różnie. Może się zdarzyć, że podczas działań w strefie zadymionej, przez przypadek natkniemy się na nieprzytomnego strażaka. Będzie to niewątpliwie stresująca, bo oto okazuje się, że jeden z naszych kolegów znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie. Czy to samo niebezpieczeństwo grozi nam samym? Może się też zdarzyć, że w pewnym momencie akcji ktoś usłyszy dźwięk sygnalizatora bezruchu wydobywający się z wnętrza strefy zadymionej? Co wtedy robić? Czy pospieszyć mu na pomoc bezzwłocznie, czy może zabrać jakiś dodatkowy sprzęt? W końcu może się zdarzyć tak, że konstrukcja budynku ulegnie częściowemu lub całkowitemu zawaleniu. Czy to znaczy że dla strażaków którzy zostali w środku nie ma już ratunku? A jeśli jest, to co mamy robić?
  [czytaj całość...]

  Zobacz także:
 • Galeria zdjęć [więcej...]
 • Klip video pokazujący pomoc strażakowi w strefie zadymionej [więcej...]

 • Wymiana źródła powietrza poszkodowanemu strażakowi w strefie niebezpiecznej
  mł. kpt. mgr inż. Szymon Kokot

    
  Zadaniem grupy szybkiego reagowania jest jak najszybsze dotarcie do poszkodowanego strażaka, ocena jego stanu oraz ogólna ocena sytuacji, w razie potrzeby udzielenie pomocy poszkodowanemu i możliwie najszybsza ewakuacja poszkodowanego ze strefy zagrożenia w miejsce podejmowania dalszych ewentualnych czynności. Każdy z elementów tego planu wymaga dokładnego omówienia, w tym artykule skupimy się jednak na jednym z nich, a mianowicie na wymianie źródła powietrza.
  [czytaj całość...]  Zobacz także:
 • Galeria zdjęć [więcej...]

 • Ewakuacja poszkodowanego strażaka w strefie niebezpiecznej cz. 1: po powierzchni płaskiej, dwóch ratowników.
  Witold Nocoń

    
  Ewakuacja poszkodowanego strażaka - być może nieprzytomnego - w strefie niebezpiecznej jest, wydawać by się mogło, zadaniem nie tyle łatwym (bo na pewno wymagającym użycia znacznej siły), co raczej nie wymagającym szczególnego przygotowania. Przecież wielokrotnie strażacy wynoszą z pomieszczeń zadymionych osoby poszkodowane - można by powiedzieć, że jest to czynność w której posiadamy znaczne doświadczenie. Po co więc ćwiczyć wynoszenie strażaków? Przecież to jest zupełnie to samo.
  Niestety fakty przeczą tej tezie.
  [czytaj całość...]

  Zobacz także:
 • Galeria zdjęć [więcej...]
 • Klip video pokazujący samoratowanie [więcej...]

 • Ewakuacja poszkodowanego strażaka w strefie niebezpiecznej cz. 2: po powierzchni płaskiej, jeden ratownik.
  Witold Nocoń

    
  W przypadku gdy poszkodowany jest np. nasz partner z roty, konieczne może okazać się przetransportowanie go w bezpieczne miejsce bez czekania na innych strażaków. Dlatego w tym odcinku zajmiemy się transportem poszkodowanego strażaka przez jednego ratownika.

  [czytaj całość...]

  Zobacz także:
 • Galeria zdjęć [więcej...]
 • Klip video pokazujący samoratowanie [więcej...]

 • Ewakuacja poszkodowanego strażaka w strefie niebezpiecznej cz. 3: po powierzchni płaskiej, dwóch ratowników cd.
  Witold Nocoń

    
  Prawdopodobnie najbardziej naturalny sposób transportu poszkodowanego polega na tym, że obydwaj ratownicy ustawiają się przy głowie poszkodowanego, każdy z nich chwyta jedną taśmę ramienną aparatu poszkodowanego i wspólnie ciągną go w kierunku wyjścia.

  [czytaj całość...]

  Zobacz także:
 • Galerie zdjęć [Galeria 3  Galeria 4]
 • Klipy video pokazujący samoratowanie [więcej...]

 • Samoratowanie linką strażacką
  Witold Nocoń

    
  Wewnętrzne działania gaśnicze należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych sytuacji z jakimi my, strażacy musimy zmagać się niemal na co dzień. Pomimo wielu niebezpieczeństw czyhających na nas wewnątrz płonącego budynku, wchodzimy do środka w nadziei ratowania życia osób uwięzionych. Zagrożenia te powodują, iż łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której strażak zostaje uwięziony na wyższych piętrach budynku bez możliwości ewakuacji klatką schodową. Biorąc zaś pod uwagę często znikomą możliwość rozstawienia drabiny mechanicznej pod dowolnym oknem budynku (czy to na skutek zaparkowanych samochodów, czy też po prostu z braku drabiny mechanicznej), umiejętnością, którą niewątpliwie każdy strażak powinien posiadać, jest umiejętność zastosowania pasa strażackiego lub uprzęży i linki strażackiej do samoratowania poprzez okno.
  [czytaj całość...]

  Zobacz także:
 • Galeria - zdjęcia pokazujące samoratowanie [więcej...]
 • Klip video pokazujący samoratowanie [więcej...]

 • Postępowanie strażaka w przypadku awarii aparatu powietrznego
  Witold Nocoń

    
  Będąc strażakiem, pewnie wiele już razy wchodziłeś do płonącego budynku. Wiesz jakie to uczucie gdy jest się w nieprzyjaznej atmosferze pełnej dymu, gorących gazów pożarowych i całkowicie pozbawionej świeżego powietrza. I pewnie nie raz pomyślałaś sobie, że "lepiej" by było gdyby aparat powietrzny który masz na plecach nie popsuł się. Bo wtedy znalazłbyś się w bardzo, ale to bardzo nieciekawej sytuacji. Na szczęście nowoczesne aparaty powietrzne są coraz bezpieczniejsze i coraz mniejsze jest prawdopodobieństwo ich awarii. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, co by się stało gdyby jednak Twój aparat się popsuł?
  [czytaj całość...]

  Zobacz także:
 • Galeria - zdjęcia przedstawiające ćwiczenie postępowania w przypadku awarii aparatu powietrznego[więcej...]
 • Klip video pokazujący ćwiczenie postępowania w przypadku awarii aparatu powietrznego [więcej...]

 • Artykuły udostępnione dzięki uprzejmości:


    
  Strategia Grup Szybkiego Reagowania: "Zasada Trzech"

  Włączenie się w ratowanie strażaka wewnątrz płonącego budynku będzie zapewne najcięższym zadaniem jakie kiedykolwiek przyjdzie wam wykonywać i to zarówno fizycznie jak i psychicznie. Dysponowanie odpowiednimi siłami ludzkimi, które można zaangażować w to pozornie niewykonalne zadanie, będzie jednym z kluczowych czynników decydujących o powodzeniu lub tragicznej porażce tych działań ratowniczych. Podzielę się z wami moimi przemyśleniami na temat tego, co ja uważam za standardowe działania Grupy Szybkiego Reagowania (ang. RIT - Rapid Intervention Team).
  [czytaj całość...]


  Ratowanie Strażaków: Odpowiedzialność czy Choroba?

  Jako instruktor szkolący strażaków, słyszałem już chyba wszystkie powody, dla których dany strażak lub jednostka straży pożarnej nie powinna ćwiczyć technik szybkiego reagowania. Wszyscy z was chyba słyszeli o większości z tych powodów, lub może nawet sami podaliście takie powody. Jeśli mam być w wami szczery, to już dosyć mam bronienia powodów, dla których musimy ćwiczenia takie przeprowadzać. Przerabiałem to z dowódcami sekcji, dowódcami jednostek, strażakami, a nawet z instruktorami, zasypującymi mnie absurdalnymi racjami by nie ćwiczyć umiejętności ratowania naszych własnych ludzi. Większość z tych powodów, tak naprawdę, jeszcze bardziej świadczy o tym, że powinniśmy szkolić się w tych umiejętnościach.
  [czytaj całość...]


  Artykuły udostępnione dzięki uprzejmości:  Artykuły Paula Grimwooda nie dotyczą bezpośrednio grup szybkiego reagowania.

    
  Rozgorzenie - największy koszmar strażaka

  '... i wtedy warunki nagle się zmieniły. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Walczyłem z wieloma różnymi pożarami, w różnego rodzaju budynkach, w różnej pogodzie, z wszystkimi rodzajami materiałów palnych. Myślałem, że wiele już widziałem. Widziałem tyle, że poradziłbym sobie z czymkolwiek co mogłoby się stać i że potrafiłbym zadbać o moich ludzi. Ale jak powiedziałem, wtedy tak nagle wszystko się zmieniło. Do dziś, wciąż jestem zdumiony że to się stało.
  [czytaj całość...]


  Rozgorzenie i techniki operowania prądami wodnymi

  Zawieszenie niewielkiej ilości kropel wody bezpośrednio w akumulujących się gazach w górnych warstwach pomieszczenia jest najefektywniejszym działaniem jakie mogą podjąć strażacy podczas podejścia do źródła pożaru. Zastosowanie to, aby było efektywne, wymaga wielkiej precyzji i kontrolowanego użycia prądownicy. Wymaga regularnych ćwiczeń oraz dostępności odpowiedniego wyposażenia aby osiągnąć optymalne rezultaty. Strażacy nowego tysiąclecia wkrótce zdają sobie sprawę, że jest tylko jeden sposób aby w efektywny sposób radzić sobie z niebezpieczeństwami związanymi z rozgorzeniami, backdraftami i zapaleniami gazów pożarowych - i że tym sposobem jest przede wszystkim zapobieganie tym zjawiskom!
  [czytaj całość...]


  Taktyczna wentylacja

  "Działania wentylacyjne przeprowadzane przez strażaków na miejscu pożaru, stosowane w celu zyskania taktycznej przewagi podczas wewnętrznych działań gaśniczych" - w latach 80-tych, londyński strażak Paul Grimwood zaprezentował kilka kontrowersyjnych publikacji i artykułów, opartych głównie na jego własnych baniach operacyjnych i doświadczeniu jako strażaka, zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w USA. W tych artykułach i publikacjach uważnie przebadana została praktyka wentylacji budynków przeprowadzana przez strażaków na całym świecie. Zaproponowana przez niego koncepcja "Taktycznej Wentylacji" - (określenie które po raz pierwszy wprowadził i zdefiniował w swojej książce FOG ATTACK w roku 1989 i w kilku późniejszych artykułach w brytyjskim magazynie FIRE) zachęcała do lepszego zrozumienia działania taktycznej wentylacji i PPV oraz dostarczyła bezpieczniejszego i efektywniejszego sposóbu taktycznej wentylacji budynków objętych pożarem przeprowadzanej przez strażaków na miejscu.
  [czytaj całość...]


  Taktyka Działań Gaśniczych a Pożary "Niedowietrzone"

  Pali się na czwartym piętrze, zaś Ty mocno zaciągasz maskę aparatu na twarzy i czujesz jak gwałtownie podskakuje Ci tętno. To właśnie na takie sytuacje ćwiczyłeś - być może robiłeś to już tysiące razy - ale wejście do tlącego się pożaru w pomieszczeniu nigdy nie jest rutyną. Dym jest gorący i oślepiający zaś ciemność zdaje się ukrywać straszne tajemnice. Gdy posuwasz się naprzód doświadczasz niesamowitej ciszy, choć szybko zdajesz sobie sprawę ze sporadycznych trzasków dzięki którym upewniasz się, że pożar ciągle "żyje", ukryty gdzieś w ciemnościach przed Tobą. Nagle zadymienie zmienia swój charakter i odczuwasz silny podmuch gorącego powietrza kierującego się w stronę drzwi wejściowych za Tobą. Następuje kilka sekund podczas których wydaje się, że pożar obmyśla następny krok..... za późno! Dym zmienia swój kolor na jasnopomarańczowy, zaś powietrze wokół Ciebie momentalnie osiąga 1000 °C.
  [czytaj całość...]


  W pierwszej kolejności zajmij się pożarem! PRZEGLĄD CELÓW TAKTYCZNYCH

  "Najgorsze było - obaj eksperci stwierdzili - opóźnienie w podaniu wody do pożaru. Gdyby strażacy od razu podeszli w odpowiednie miejsce i podali wodę do pożaru, pożar mógł być do opanowania - powiedzieli. Zamiast tego strażacy skoncentrowali się na ewakuacji. Jeśli nie podasz wody do pożaru, stracisz nad nim kontrolę" - powiedział Quatrone. "Oni właśnie to zrobili. Stracili kontrolę."
  [czytaj całość...]


  Wentylacja Nadciśnieniowa w działaniach gaśniczych

  Określona w 1984 roku jako "fala przyszłości", "wielki krok w kierunku bezpieczeństwa strażaków" oraz "największa innowacja od czasu wprowadzenia aparatów oddechowych", Wentylacja Nadciśnieniowa (ang. PPV - Positive Pressure Ventilation) wywarła w latach 80- tych wielkie wrażenie na strażakach. Badania rynku przeprowadzone w roku 1999 pokazały, że 42% jednostek straży pożarnej w Wielkiej Brytanii zakupiło dmuchawy PPV oraz, że liczba ta podwoi się do początku 2001 roku.
  [czytaj całość...]


      Copyright © 2004-2011 by Witold Nocoń powrót do góry